Montážní postup

k1b

1. krok:

Speciální lepidlo – spárovací hmotu nanesete zubovou stěrkou 4mm.

k2

2. krok:

Cihlový obklad zatlačte do čerstvě naneseného lepidla – spárovací hmoty, spára 12 – 14mm.

k3

3. krok:

Přebytečnou část obkladu lze snadno odstřihnout nůžkami.

k4

4. krok:

Rohové pásky 240x71mm jsou již vyrobeny předohnuté do pravého úhlu. Roh je pak správně rozměrově vázaný (půlka, celá, půlka, celá), jako při vyzdění z plných cihel.

k5

5. krok:

Vlhkým štětcem (12-14mm) rozetřete spárovací hmotu – lepidlo. A JE HOTOVO!


 
  

zatepleni

Příklady použití: zateplení pomocí fasádního polystyrenu, popř. minerální vatou.

 

 1. Obvodové zdivo (keramické, ytong)
 2. Lepící tmel
 3. EPS izolační panely, popř. minerální vata (kotvit vhodnými talířovými hmoždinkami pro daný zateplovací systém)
 4. Armovací stěrka
 5. Armovací síť – perlinka VERTEX
 6. Speciální barevný tmel ELASTOLITH (lepící + spárovací tmel)
 7. Finální úpava: ELASTOLITH exteriér, ELASTOLITH EXCLUSIVE

 

Všeobecné informace:


Cihlové obklady Elastolith jsou lehké a ohebné pásky, které jsou věrnou imitací lícového zdiva. Díky mnoha svým jedinečným vlastnostem mají tyto cihlové obklady velice široké možnosti použití ať už na fasádách domů či v interiéru. Snadno s nimi docílíte exkluzivního cihlového vzhledu fasád po vzoru holandských či anglických domů nebo ozvláštníte jakýkoliv vnitřní prostor. Cihlové pásky Elastolith se používají výhradně v kombinaci se speciálním lepidlem Elastolith, které slouží zároveň jako spárovací tmel - odpadá tak dodatečné spárování, což ve výsledku výrazně zrychluje dobu montáže.


Vlastnosti:

 • dokonale autentický vzhled cihly
 • cihlové obklady jsou ohebné a můžete je tak instalovat na zaoblené povrchy bez rizika jejich zlomení
 • nízká hmotnost od 3,1 kg/m²
 • extrémní životnost obkladů bez údržby
 • není nutné dodatečné spárování, lepidlo funguje zároveň jako spárovací tmel a je v několika barvách
 • drží na každém pevném podkladu
 • žádná páska se svým vzhledem neopakuje
 • žádný zbytečný odpad, snadno se nůžkami ustřihnou na míru
 • odolné proti nárazu a mohou se přetřít nátěrem (jsou paropropustné)
 • odpuzují vodu, propouští páry a jsou stálobarevné. Po aplikaci obkladové pásky ztvrdnou
 • teplotní odolnost od -40 °C do +100 °C, vnitřní 0° - 100 °C
 • nehořlavost - splňuje požadavky dle normy EN 13501-1:2018: A2 - s1, d0
 • odolnost proti UV záření
 • zdravotní nezávadnost
 • na produkt je poskytnuta rozšířená záruka 5 let

 

Podklad:

Podklad musí být nosný, trvale suchý, čistý a pevný. Nejsou vhodné: podklady, které propouštějí vlhkost, jsou porézní, podklady ze dřeva a na bázi bitumenů. Doporučujeme podklad vyrovant stěrkou a napenetrovat. Velmi savé podklady je potřeba vždy ošetřit penetrací.

  

Uchovávání, přeprava a trvanlivost:

Cihlové obklady a speciální lepidlo se musí přepravovat i uchovávat v suchu a ochránit před mrazem. Trvanlivost cihlových obkladů je neomezená, pokud jsou uchovávány v suchu a chráněny před mrazem. Trvanlivost speciálního lepidla: Viz nálepka nebo tisk na kbelíku.

Bezpečnost:

Produkty nejsou klasifikovány jako nebezpečné zboží dle směrnic ES. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima/pokožkou vypláchněte vlažnou vodou, v případě potíží kontaktujte lékaře. Při požití vypláchněte postiženému ústa a kontaktujte lékaře. Postiženého udržujte v klidu, nevyvolávejte zvracení.


Důležité:

 • Nanášejte cihlové obklady z různých balení současně, docílíte tak žádaných rozdílů ve struktuře a odstínech.
 • Protože se při výrobě používají přírodní suroviny, mohou se vyskytovat odchylky v barvě a odstínech. To se musí zkontrolovat ještě před nanesením výrobků, již použité výrobky nemůžete reklamovat.
 • Nepracujte s cihlovými obklady při teplotách nižších než + 5 °C.
 • Ručíme za kvalitu našich výrobků. Pokud si nejste jisti aplikací na určitý podklad, sami si musíte testováním ověřit, zda je tento podklad vhodný. Za problémy, které vzniknou kvůli aplikaci na nevhodný podklad či v důsledku nesprávné aplikace, nemůžeme v žádném případě zodpovídat.

 

Dodavatel a výrobce nenese žádnou odpovědnost za nedodržení návodu k použití. Doporučujeme svěřit montáž odborné firmě.